Wraz z pierwszym dzwonkiem w Szkole Podstawowej rozpoczyna się długa przygoda dzieci z nauką. Pierwsze kroki w szkole, to przede wszystkim dbałość o rozwój wszystkich podstawowych umiejętności u dziecka. Zdobywanie umiejętności językowych przyczynia się jednocześnie do kształtowania uniwersalnej wiedzy na różnorodne, interesujące dziecko tematy. Dobór tematów nie jest przypadkowy, gdyż to one mają motywować i inspirować uczniów do nauki języka obcego.

Nasze doświadczenia wskazują, że najlepiej jest rozpocząć naukę języka obcego od samego początku przygody ze szkołą. Zajęcia prowadzone w „zerówkach” są swoistym pomostem, pomagającym w sposób płynny i niezauważalny dla dziecka przejść ze „świata przedszkolaka” do „świata ucznia”.

Pierwsze lata nauki języka obcego, to przede wszystkim nauka poprzez zabawę. Stosowane przez nas innowacyjne metody dydaktyczne odwołują się do pobudzania możliwie największej liczby zmysłów u dzieci. Podobnie jak w edukacji przedszkolnej, także we wczesnoszkolnej, wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak pozwalają lektorowi budować pełną gamę skojarzeń ułatwiających zapamiętywanie nowych słówek.

Interaktywne, multisensoryczne gry i zabawy edukacyjne dobierane są przez nauczyciela w taki sposób, żeby w 100% realizować założone przez nas cele:

 • bezstresowa, skuteczna nauka poprzez zabawę;
 • dbałość o ogólny rozwój dziecka;
 • stopniowe rozwijanie umiejętności językowych wraz z wiekiem dziecka;
 • dbałość o kształtowanie nawyku poprawnej wymowy;
 • innowacyjne podejście do pracy z podręcznikiem (wykorzystywanie ćwiczeń oraz omawianie treści znajdujących się w podręczniku na wiele niestandardowych sposobów);
 • zwiększanie atrakcyjności zajęć poprzez wykorzystywanie szerokiej gamy pomocy dydaktycznych, adekwatnych do wieku, potrzeb dzieci oraz przerabianego materiału;
 • indywidualizacja nauczania (stopniowanie wymagań, dobór odpowiednich metod dydaktycznych oraz sposobów motywacji dla poszczególnych uczniów);
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych dzieci (umiejętność funkcjonowania w grupie);
 • budowanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniem, przekładającej się na stworzenie przyjaznej atmosfery na zajęciach;
 • kształtowanie poprawnych, koleżeńskich relacji pomiędzy uczniami;
 • budowanie pewności siebie oraz poczucia własnej wartości u każdego dziecka;
 • poznawanie oraz propagowanie tolerancji, zrozumienia i szacunku w stosunku do innych kultur i narodowości.

Nasze zajęcia prowadzone są w grupach 7-12-osobowych. Taka liczba osób gwarantuje odpowiednią atmosferę i dynamikę zajęć. Lektor ma możliwość czerpania z pełnej gamy metod nauczania wraz ze wszystkimi odpowiadającymi im pomocami dydaktycznymi, mogąc jednocześnie realizować w 100% zasady i założenia indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

Uczniowie korzystają z podręczników renomowanego na całym świecie Wydawnictwa Pearson, wzbogacanych naszymi autorskimi kartami pracy ucznia oraz nowatorskimi pomocami dydaktycznymi.

Zajęcia w C.E. Bella nakładają się na rok szkolny i trwają od września do czerwca, z przerwami na Boże Narodzenie, ferie zimowe i Święta Wielkanocne. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut każde. Średnio (w skali roku) w ciągu miesiąca odbywa się 8 zajęć, co daje w zależności od układu kalendarza i planu lekcji około 72 zajęć w roku szkolnym.

Nasi lektorzy utrzymują stały kontakt z rodzicami, informując ich na bieżąco o przerabianym materiale, czynionych przez dziecko postępach oraz przekazują wskazówki, nad jakimi obszarami językowymi uczeń powinien popracować. Jesteśmy również w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami we wszystkich sprawach organizacyjnych (ułożenie rocznego planu lekcji, ustalenie terminu odrabiania zajęć, itp.).

Posiadamy oficjalny patronat metodologiczny światowego lidera branży edukacyjnej – firmy Pearson, dzięki czemu nasza kadra nauczycieli ma możliwość stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w oparciu o doświadczenia najlepszych ekspertów (praktyków) z całego świata, specjalizujących się w nauce języków obcych.