Treść główna

Kursy dla dzieci – kl. 1-3 szkoła podstawowa

Zajęcia online dla dzieci z klas 1-3 SP prowadzone są w dwóch nakładających się na siebie formułach.

Podstawową formą nauki są zajęcia z udziałem nauczyciela na platformie ZOOM.

Dodatkowym narzędziem wspierającym naukę jest platforma e-learning’owa (dostępna po zalogowaniu), na której sukcesywnie udostępniane będą dzieciom multimedialne (graficzno-dźwiękowe) słowniczki, zawierające przerabiane w obrębie danego tematu słownictwo oraz gry i zabawy edukacyjne pozwalające dodatkowo utrwalić przerabiany na lekcjach materiał.

Udostępnione ćwiczenia interaktywne można rozwiązywać w dowolnym czasie. Ćwiczenia same się sprawdzają, zatem zaangażowanie rodziców ograniczone jest do niezbędnego minimum, jakim jest pomoc dziecku przy zalogowaniu się na platformie.

Dla wszystkich nowych uczniów, pierwsze 2 lekcje są całkowicie darmowe!!

Rodzic nie musi kupować „kota w worku”.

Darmowy tydzień próbny, to przede wszystkim możliwość sprawdzenia czy dzieci dobrze czują się na naszych zajęciach i czy odpowiada im przyjęte przez nas metody nauczania.

Dopiero po pierwszym tygodniu próbnym rodzic podejmuje decyzję o udziale dziecka w zajęciach i od tego momentu zaczyna być naliczana opłata.

Brak całorocznych umów!

W dowolnym momencie trwania naszego kursu istnieje możliwość rezygnacji bez podania przyczyny.

Chcemy, żeby to jakość naszych zajęć, a nie całoroczna umowa wiązała nas z uczniami. Aby zrezygnować z dalszych zajęć, wystarczy zgłosić pisemnie (mailowo lub sms’owo) chęć rezygnacji.

Okres wypowiedzenia trwa do końca miesiąca, w którym została przesłana.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut w grupach 6-8-osbowych

Łącznie w każdym miesiącu odbywa się równo 8 godzin zajęć. Ramowy plan zajęć konsultowany jest z rodzicami.

Płatność w miesięcznych ratach – koszt 120 zł/m-c.

W pierwszym miesiącu nauki opłata naliczana jest proporcjonalnie, do ilości faktycznie odbytych lekcji, pomniejszona dodatkowo o darmowy tydzień próbny.

Zniżka rodzinna 10% na każde kolejne dziecko lub dorosłego!

Jak wyglądają zajęcia z nauczycielem?

  • Zajęcia z nauczycielem prowadzone są na platformie ZOOM w blokach tematycznych w formie interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych, skupiających się głównie na rozbudowywaniu słownictwa.
  • Dodatkowo (niemal od samego początku nauki) na zajęciach wprowadzane są podstawowe zwroty i formy gramatyczne, adekwatne do poziomu zaawansowania. Formy gramatyczne wprowadzane są w sposób intuicyjny, bez zbędnego (na tym etapie nauki) tłumaczenia zasad ich tworzenia. Dążymy do tego, aby jak najszybciej dzieci nauczyły się budować zdania, wykorzystując poznane słownictwo.
  • Forma zajęć jest bezstresowa. Gry i zabawy edukacyjne dobierane są w taki sposób, żeby były interesujące dla danej grupy wiekowej. Niemal przez 100% czasu trwania lekcji dzieci biorą w niej aktywny udział (odpowiadając na pytania, powtarzając słownictwo, rozwiązując ćwiczenia interaktywne). Często zapominając, że biorą udział w lekcji, traktują ją jako fajne spędzenie czasu, co w istotny sposób przekłada się na skuteczność nauczania.
  • W czasie lekcji nauczyciel stara się jak najmniej używać języka polskiego. Żeby minimalizować stres, na początku polecenia wypowiadane są zarówno po polsku, jak i po angielsku. Z biegiem czasu większość poleceń wypowiadanych jest już tylko po angielsku.
  • Przerabiany w obrębie danego bloku tematycznego materiał nie jest sztywny. W przypadku, gdy założony zakres materiału zostanie przez dzieci z danej grupy przyswojony szybciej niż to zostało założone, nauczyciel wprowadza dodatkowe słownictwo. Wprowadzając dodatkowe słówka staramy się bazować na naturalnej ciekowości dzieci, które często same pytają nauczyciela w trakcie lekcji jak powiedzieć po angielsku interesujące je słówko.
  • Nasza autorska metoda nauczania jest bardzo efektywna. Już kilku lekcjach powinny być zauważalne pierwsze efekty w postaci nowych słówek czy zwrotów.

Zapisz się na darmowy tydzień próbny