Treść główna

Kursy dla młodzieży

Punktem wyjścia zajęć dla młodzieży jest rozwiązanie testu poziomującego (placement test) w celu sprawdzenia faktycznego poziomu znajomości języka angielskiego, na podstawie którego uczniowie przydzielani są do konkretnej grupy zaawansowania.

Kursy realizowane są na 5 poziomach zaawansowania, według skali CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages): A2; A2+; B1; B1+; B2.

Rok nauki pozwala podnieść swoje umiejętności językowe o jeden poziom.

Program nauczania jest zgodny z zaleceniami CEFR, określającymi jakie kompetencje językowe należy zdobyć, aby skutecznie zdać międzynarodowy egzamin językowy i uzyskać certyfikat j. angielskiego na wybranym poziomie.

Wyjątek stanowi jedynie kurs przygotowawczy do matury, którego format i program nauczania dostoswany jest do wymagań i specyfiki egzaminu maturalnego.

Dla chętnych uczniów, po zakończeniu kursu możliwe jest podejście do uznawanego na całym świecie, prestiżowego egzaminu PTE General i uzyskanie certyfikatu językowego, adekwatnego do poziomu ukończonego kursu.

Oprócz zajęć grupowych możliwe jest również wykupienie kursu indywidualnego.

Dla wszystkich nowych uczniów, pierwsze 2 lekcje są całkowicie darmowe!!

Nie musisz kupować „kota w worku”.

Darmowy tydzień próbny, to przede wszystkim możliwość poznania lektora oraz sprawdzenia naszych metod nauczania.

Dopiero po pierwszym tygodniu próbnym należy podjąć decyzję o udziale w zajęciach i od tego momentu zaczyna być naliczana opłata.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 5-6-osobowych.

Łącznie w każdym miesiącu odbywa się równo 8 godzin zajęć.

Ramowy plan zajęć konsultowany jest z rodzicami.

Płatność w miesięcznych ratach – koszt:

  • angielski ogólny - 140 zł/m-c
  • przygotowanie do matury - 150 zł/m-c
  • zajęcia indywidualne - 75 zł/h

W pierwszym miesiącu nauki opłata naliczana jest proporcjonalnie, do ilości faktycznie odbytych lekcji, pomniejszona dodatkowo o darmowy tydzień próbny.

Zniżka rodzinna 10% na każde kolejne dziecko lub dorosłego!!

Zapisz się na darmowy tydzień próbny