Treść główna

Kursy dla nauczycieli

Punktem wyjścia kursu dla nauczycieli jest rozwiązanie testu poziomującego (placement test) w celu sprawdzenia faktycznego poziomu znajomości języka angielskiego, na podstawie którego słuchacze przydzielani są do konkretnej grupy zaawansowania.
Kursy realizowane są od podstaw (poziom A1) do poziomu (B2), według skali CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages).

Zadaniem kursu jest przygotowanie nauczyciela do egzaminu PTE General Level 3 (poziom B2), w celu uzyskania certyfikatu j. angielskiego dającego uprawnienia do nauki języka w szkołach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575).

Program nauczania jest zgodny z zaleceniami CEFR oraz Pearson, określającymi jakie kompetencje językowe należy zdobyć, aby skutecznie zdać międzynarodowy egzamin językowy i uzyskać certyfikat j. angielskiego na wybranym poziomie.

W trakcie kursu kładziemy nacisk na wszystkie potrzebne do zdania egzaminu kompetencje językowe, czyli słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Program nauczania obejmuje:

  • wprowadzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych
  • wzbogacanie zasobu słownictwa w blokach tematycznych
  • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (zrozumienie sensu; sekwencji/chronologii wydarzeń)
  • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (zrozumienie sensu; sekwencji/chronologii wydarzeń)
  • praktyczne utrwalanie środków językowych, w tym m.in.: tłumaczenia, parafraza, transformacje, uzupełnianie luk
  • praktyczna nauka tworzenia pisemnych form wypowiedzi na wybrane tematy
  • konwersacje ze szczególnym uwzględnieniem płynności wypowiedzi oraz poprawności wymowy

Nasi nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatora PTE General, dzięki czemu w trakcie zajęć dzielą się również swoim praktycznym doświadczeniem dotyczącym przebiegu egzaminu.

Oprócz zajęć grupowych możliwe jest również wykupienie kursu indywidualnego.

Dla wszystkich nowych słuchaczy, pierwsze 2 lekcje są całkowicie darmowe!!

Nie musisz kupować „kota w worku”.
Darmowy tydzień próbny, to przede wszystkim możliwość poznania lektora oraz sprawdzenia naszych metod nauczania.
Dopiero po pierwszym tygodniu próbnym należy podjąć decyzję o udziale w zajęciach i od tego momentu zaczyna być naliczana opłata.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 5-6-osobowych.

Łącznie w każdym miesiącu odbywa się równo 8 godzin zajęć.
Ramowy plan zajęć konsultowany jest z rodzicami.

Płatność w miesięcznych ratach – koszt:

  • zajęcia grupowe na poziomach A1-B1 - 190 zł/m-c
  • zajęcia grupowe na poziomie B2 - 200 zł/m-c
  • zajęcia indywidualne - 95 zł/h

W pierwszym miesiącu nauki opłata naliczana jest proporcjonalnie, do ilości faktycznie odbytych lekcji, pomniejszona dodatkowo o darmowy tydzień próbny.

Zniżka rodzinna 10% na każdego kolejnego członka rodziny!!

Zapisz się na darmowy tydzień próbny