Treść główna

Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem danych osobowych jest Bella – Centrum Edukacji Aleksandra Kochańska z siedzibą główną w Szczecinie ul. Modra 23. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 604 405 566.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • zawarcie oraz prawidłowe wykonywanie umowy związane z prowadzeniem kursów językowych, audytów językowych oraz przeprowadzaniem międzynarodowych egzaminów językowych skutkujących uzyskaniem certyfikatu językowego. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonywania umowy (Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (Artykuł 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
 • ewentualne dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
 • rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących danego klienta.

Celem profilowania jest lepsze dobranie dla klienta materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie klient będzie otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do jego preferencji.

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, jak również informacje związane z realizowanymi przez klienta aktywnościami na naszej stronie internetowej oraz  zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora danych w zakresie niezbędnym do realizowania powierzonych im obowiązków
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak firmy księgowe, usługi logistyczne i kurierskie, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, audytorzy zewnętrzni, współpracujące z Bella szkoły językowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którym powierzono realizacje szkoleń językowych oraz innych usług świadczonych przez Bella, międzynarodowe instytucje egzaminacyjne przyznające certyfikaty językowe oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Bella – Centrum Edukacji nie przekazuje danych do odbiorców w państwach trzecich. Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych osobowych

 • dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia (zgodnie z ustawą o rachunkowości)
 • dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora mogą przestać być przetwarzane w każdej chwili wraz ze zgłoszeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia produktów i usług podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy/zamówienia.

Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przepisy o ochronie danych osobowych gwarantują klientom szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
 • Prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane mogą być przesłane innemu administratorowi danych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku prawo zostanie zrealizowane tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.