Treść główna

Przygotowanie do matury

Kurs przygotowawczy do matury prowadzony jest w dwóch wariantach:

 • przygotowanie do matury na poziomie podstawowym
 • przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

W obu przypadkach nacisk kładziony jest na wszystkie potrzebne w czasie egzaminu kompetencje językowe, czyli słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

Jedynie kompleksowe podejście do nauki daje gwarancje poradzenia sobie ze wszystkimi zadaniami maturalnymi.

Program nauczania obejmuje:

 • powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych, zgodnie z wymaganiami CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
 • powtórzenie oraz rozbudowa słownictwa w blokach tematycznych
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (zrozumienie sensu; sekwencji/chronologii wydarzeń)
 • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem (zrozumienie sensu; sekwencji/chronologii wydarzeń)
 • praktyczne utrwalanie środków językowych, w tym m.in.: tłumaczenia, parafraza, transformacje, uzupełnianie luk
 • praktyczna nauka tworzenia pisemnych form wypowiedzi na wybrane tematy
 • konwersacje ze szczególnym uwzględnieniem płynności wypowiedzi oraz poprawności wymowy

Oprócz zajęć grupowych możliwe jest również wykupienie kursu indywidualnego.

Dla uczniów biorących udział w zajęciach grupowych, istniej także dodatkowa opcja wykupienia dowolnego pakietu lekcji indywidulanych u tego samego lub innego lektora. Możliwość taka jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy uczeń nie radzi sobie dostatecznie dobrze z konkretną kompetencją językową (np. z mówieniem) i jedynie w tym zakresie potrzebuje dodatkowego wsparcia.

Dla wszystkich nowych uczniów, pierwsze 2 lekcje są całkowicie darmowe!!

Nie musisz kupować „kota w worku”.

Darmowy tydzień próbny, to przede wszystkim możliwość poznania lektora oraz sprawdzenia naszych metod nauczania.

Dopiero po pierwszym tygodniu próbnym należy podjąć decyzję o udziale w zajęciach i od tego momentu zaczyna być naliczana opłata.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 5-6-osobowych.

Łącznie w każdym miesiącu odbywa się równo 8 godzin zajęć.

Ramowy plan zajęć konsultowany jest z rodzicami.

Płatność w miesięcznych ratach – koszt:

 • przygotowanie do matury - 190 zł/m-c
 • zajęcia indywidualne - 95 zł/h

W pierwszym miesiącu nauki opłata naliczana jest proporcjonalnie, do ilości faktycznie odbytych lekcji, pomniejszona dodatkowo o darmowy tydzień próbny.

Zniżka rodzinna 10% na każde kolejne dziecko lub dorosłego!!

Zapisz się na darmowy tydzień próbny