Treść główna

Cloros and numbers. (Kolory i liczby.)

My family (Moja rodzina) + Professions (Zawody).

My body. My face. (Moje ciało. Moja twarz.)

Animals + Pets. (Zwierzęta + Zwierzęta domowe.)

Zakres Przerabianego Materiału - kl. 1 SP

Rozgrzewka językowa – podstawowe zwroty.

Rozgrzewka językowa, to początkowy fragment każdej lekcji trwający nie dłużej niż 5 minut, mający na celu wprowadzić uczniów w „świat j. angielskiego” i uzyskanie odpowiedniego skupienia.

W ramach rozgrzewki językowej, już od pierwszych lekcji dzieci poznają i utrwalają podstawowe zwroty w j. angielskim.

Rozgrzewka językowa wraz z kolejnymi lekcjami jest sukcesywnie urozmaicana o kolejne zwroty.

Zestawienie podstawowych zwrotów:

 • Jak masz na imię? (What's your name?)
 • Jestem Szymon / Mam na imię Szymon (I'm Simon / My name is Simon.)
 • Ile masz lat? (How old are you?)
 • Mam sześć/siedem lat. (I'm six/seven.)
 • Jak się miewasz? (How are you?)
 • W porządku, dziękuję. (I’m fine, thank you.)
 • Jak się dzisiaj czujesz? (How are you today?)
 • Jestem szczęśliwy / smutny / wściekły / głodny / zmęczony / śpiący. (I’m happy / I’m sad / I’m angry / I’m hungry / I’m tired / I’m sleepy.)
 • Skąd jesteś? (Where are you from?)
 • Jestem z Polski. (I'm from Poland.)
 • Gdzie mieszkasz? (Where do you live?)
 • Mieszkam w Szczecinie / Gdańsku / Wrocławiu. (I live in Szczecin / Gdańsk / Wrocław.)
 • Jaka jest Twoja narodowość? (What is your nationality?)
 • Jestem Polakiem/Polką. (I'm Polish.)

Polecenia (Commands).

Od pierwszych lekcji poszczególne polecenia w czasie lekcji wypowiadane są po polsku i po angielsku. Z biegiem czasu, gdy polecenia staną się dla wszystkich zrozumiałe, lektor mówi już tylko po angielsku.

Podstawowe polecenia:

 • Proszę usiąść (Sit down please)
 • Proszę wstać (Stand up please)
 • Proszę o ciszę (Be quiet please)
 • Słuchaj (Listen)
 • Patrz (Look)
 • Zamknij oczy (Close your eyes)
 • Otwórz oczy (Open your eyes)
 • Pokaż mi (Show me)
 • Zaśpiewaj piosenkę (Sing a song)
 • Co to jest? (What’s this?)
 • Jaki to kolor? (What color is this?)
 • Posłuchaj I pokoloruj. (Listen and color)
 • Posłuchaj i narysuj. (Listen and draw)
 • Posłuchaj i powiedz. (Listen and say)
 • Obecny (present)
 • Nieobecny (absent)
 • Czy skończyliście? (Have you finished?)

Gesty (Gestures).

Podstawowe gesty/zwroty wprowadzane sukcesywnie na lekcjach:

 • Przepraszam (Excuse me)
 • Dziękuję (Thank you)
 • Proszę (dając coś komuś) (Here you are)
 • Wybacz (I'm sorry)
 • Miło mi Cię poznać (Nice to meet you)
 • Do zobaczenia jutro (See you tomorrow)
 • Nie wiem (I don't know)
 • Nie dotykaj (Don't touch)
 • Nie rób tego (Don't do this)
 • Czy mogę wyjść do toalety? (May I go to toilet?)
 • Przybij „piątkę” (High five!)

English alphabet – Angielski alfabet

Nauka recytowania alfabetu po angielsku.

Days of the week - dni tygodnia

Poniedziałek (Monday); wtorek (Tuesday); środa (Wednesday); czwartek (Thursday); piątek (Friday); sobota (Saturday); niedziela (Sunday).

Adjectives – przymiotniki

Przymiotniki wprowadzane są sukcesywnie w zależności od potrzeb przerabianego tematu lekcji. Służą one rozwijaniu u dzieci umiejętności tworzenia prostych zwrotów (na późniejszym etapie nauki również zdań) z wykorzystaniem słownictwa wprowadzanego w ramach danego bloku tematycznego.

Zestawienie wykorzystywanych przymiotników: duży (big); mały (small); szybki (fast); wolny (slow); głośno (loud); cicho (quiet); gruby (fat); ładny (pretty); brzydki (ugly); piękny (beautiful); zabawny (funny); długi (long); krótki (short); młody (young); stary (old); brudny (dirty); czysty (clean); gorący (hot); zimny (cold); niebezpieczny (dangerous); przerażający (scary); przyjazny (friendly); grzeczny (nice); niegrzeczny (naughty).

Activities/verbs- aktywności/czasowniki

Aktywności/czasowniki spełniają przede wszystkim rolę aktywizującą dzieci na zajęciach. Słownictwo i zwroty wprowadzane są sukcesywnie. Najczęściej wprowadzaniu słownictwa towarzyszy wykonywanie przez dzieci danych czynności np. z wykorzystaniem popularnej zabawy „Simon says”.

Zestawienie wprowadzanego słownictwa i zwrotów: skakać (jump); pić (drink); jeść (eat); pływać (swim); biegać (run); spać (sleep); obudzić się (wake up); jeździć na rowerze (ride a bike); jeździć konno (ride a horse); tańczyć (dance); śpiewać (sing); latać (fly); słuchać muzyki (listen to music); spacerować/chodzić (walk); usiądź (sit down); wstań (stand up); policz do 10 (count to ten); klaśnij w dłonie (clap your hands); obróć się (turn around); pomachaj rękoma (wave your arms); dotknij nosa/uszu (touch your nose/ears); potrząśnij ciałem (shake your body); pstryknij palcami (click your fingers); ugnij kolana (band your knees); tupnij (stamp your feet); nie ruszaj się (don’t move); bądź cich (be quiet); zamknij oczy (close your eyes); otwórz oczy (open your eyes); skręć ciało w lewo (twist your body to the left); skręć ciało w prawo (twist your body to the right); powiedz cześć (np. say hello to Zosia); powiedz do widzenia (np. say goodbye to Karol); skacz na jednej nodze (jump on one leg).