Treść główna

Unit 2.

At school. (W szkole.)

Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa: szkoła (school); klasa (classroom); książka (book); zeszyt (notebook); długopis (pen); ołówek (pencil); pisak (marker); klej (glue); gumka (rubber); linijka (ruler); nożyczki (scissors); kredka (crayon); temperówka (sharpener); prórnik (pencil case); krzesło (chair); stół (table); biurko (desk); pudełko (box); plecak (backpack); tablica (blackboard/whiteboard); nauczyciel (teacher); uczeń (student); autobus szkolny (school bus); śnadaniówka (lunchbox); farby (paints); sala gimnastyczna (gym); praca domowa (homework); wakacje (holidays); pianino (piano); bęben (drum); gitara (guitar); szkrzypce (violin)

Nauka i utrwalenie umiejętności opisywania poszczególnych przedmiotów przy użyciu kolorów. Np.: niebieski długopis (blue pen); czerwony plecak (red backpack).

Nauka i utrwalenie umiejętności opisywania poszczególnych przedmiotów przy użyciu wybranych przymiotników (big, small, long, short). Np.: duże pudełko (big box); długa linijka (long ruler).

Nauka i utrwalenie umiejętności odpowiadania na pytanie „How many ... can you see? (Ile ... widzisz?). Np.: How many books can you see? (Ile widzisz książek?)

Nauka i utrwalenie umiejętności opisania zawartości swojego plecaka „What’s in your backpack?” (Co masz w plecaku?)

Konstrukcje zdań:

  • What’s this? (Co to jest?)
  • Np. It’s a red pencil. (To jest czerwony ołówek).
  • What color is the ruler/rubber/marker/...? (Jakiego koloru jest linijka/gumka/pisak/...?)