Treść główna

Unit 3.

My family (Moja rodzina) + Professions (Zawody).

Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z tematu „Rodzina”: rodzina (family); mama (mum); tata (dad); rodzice (parents); córka (daughter); syn (son); siostra (sister); brat (brother); kuzyn/kuzynka (cousin); ciocia (aunt); wujek (uncle); babcia (grandma); dziadek (grandpa); przyjaciel (friend), braciszek (baby brother); siostrzyczka (baby sister); dziadkowie (grandparents)

Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa z tematu „Zawody”: nauczyciel (teacher); lekarz (doctor); weterynarz (vet); pilot (pilot); aktor/aktorka (actor); policjant (policeman); strażak (firefighter); modelka/model (model); kucharz (cook)

Nauka i utrwalenie umiejętności przedstawienia swojej rodziny.

Konstrukcja zdań:

  • This is my family. (To jest moja rodzina)
  • Who’s this? (Kto to jest?)
  • Np. This is my mum. She is a doctor. (To jest moja mama. Ona jest lekarzem.)

Nauka i utrwalenie umiejętności odpowiadania na pytanie „Czy masz jakieś rodzeństwo?”

  • Have you got any brothers or sisters?
  • Yes, I’ve got one brother. / Yes, I’ve got two sisters. (Tak, mam brata. / Tak ma 2 siostry)
  • No, I haven’t. (Nie mam.)