Treść główna

Unit 8.

Feelings. (Uczucia.)

Wprowadzenie i utrwalenie zwrotów: jestem szczęśliwy (I’m happy); jestem smutny (I’m sad); jestem wściekły (I’m angry); jestem głodny (I’m hungry); jestem spragniony (I’m thirsty); jestem zmęczony (I’m tired); jestem podekscytowany (I’m excited); jestem śpiący (I’m sleepy); jestem chory (I’m sick); jestem zakochany (I’m in love); jestem przestraszony (I’m scared); jestem zaskoczony (I’m supprised); jestem zmartwiony (I’m worried)

Nauka i utrwalenie umiejętności odpowiadania na pytanie z wykorzystaniem wprowadzonych zwrotów - „How are you today? (Jak się dzisiaj czujesz?)

Konstrukcja zdań „Are you...? (Czy jesteś...?)

  • Np.: Are you happy? (Czy jesteś szczęśliwy?)
  • Yes, I am. (Tak.) / No, I’m not. (Nie.)