Treść główna

My body. My face. (Moje ciało. Moja twarz.)

Animals + Farm. (Zwierzęta + Farma)

Sports and activitis. (Sporty i aktywności)

My house. (Mój dom.) + podstawowe przyimki miejsca

Zakres Przerabianego Materiału - kl. 2 SP

Rozgrzewka językowa – podstawowe zwroty.

Rozgrzewka językowa, to początkowy fragment każdej lekcji trwający nie dłużej niż 5 minut, mający na celu wprowadzić uczniów w „świat j. angielskiego” i uzyskanie odpowiedniego skupienia.

W ramach rozgrzewki językowej utrwalane są podstawowe zwroty w j. angielskim. Rozgrzewka językowa jest sukcesywnie urozmaicana o kolejne zwroty. Lektor często dobiera stawiane w czasie rozgrzewki pytania w zależności od nastroju dzieci, czy przerabianego tematu zajęć.

Podstawowe zwroty:

 • Jak masz na imię? (What's your name?)
 • Jestem Szymon / Mam na imię Szymon (I'm Simon / My name is Simon.)
 • Ile masz lat? (How old are you?)
 • Mam sześć/siedem lat. (I'm six/seven.)
 • Jak się miewasz? (How are you?)
 • W porządku, dziękuję. (I’m fine, thank you.)
 • Skąd jesteś? (Where are you from?)
 • Jestem z Polski. (I'm from Poland.)
 • Gdzie mieszkasz? (Where do you live?)
 • Mieszkam w Szczecinie/Gdańsku/Wrocławiu. (I live in Szczecin/Gdańsk/Wrocław.)
 • Jaka jest Twoja narodowość? (What is your nationality?)
 • Jestem Polakiem/Polką. (I'm Polish.)
 • Uczucia (Feelings):
 • Jak się dzisiaj czujesz? (How are you today?)
 • jestem szczęśliwy (I’m happy); jestem smutny (I’m sad); jestem wściekły (I’m angry); jestem głodny (I’m hungry); jestem spragniony (I’m thirsty); jestem zmęczony (I’m tired); jestem podekscytowany (I’m excited); jestem śpiący (I’m sleepy); jestem chory (I’m sick); jestem zakochany (I’m in love); jestem przestraszony (I’m scared); jestem zaskoczony (I’m supprised); jestem zmartwiony (I’m worried)
 • Are you happy/sad/angry/sleepy/…? (Czy jesteś szczęśliwy/smutny/wściekły/śpiący/…?)
 • Yes, I am. (Tak.) / No, I’m not. (Nie.)
 • Kalendarz (Calendar);
 • Jaki dziś mamy dzień? (What day is today?)
 • Dzisiaj jest poniedziałek/wtorek/…/piątek (Today is Monday/Tuesday/…/Friday)
 • Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia? (What is your favourite day of the week?)
 • Mój ulubiony dzień to piątek/sobota/… (My favourite day is Friday/Saturday/…)
 • Kiedy się urodziłeś? (When were you born?)
 • W styczniu/w lutym/…/w grudzniu. (In January/in February…/in December)
 • Kiedy jest Boże Narodzenie/Wielkanoc/Walentynki/Halloween/Dzień Matki/Dzień Ojca/…? (When’s Christmas/Easter/Valentine’s Day/Halloween/Mother’s Day/Father’s Day/…?)
 • Np. Boże Narodzenie jest w grudniu. (Christmas is in December.)

Polecenia (Commands).

Na początku roku szkolnego poszczególne polecenia w czasie lekcji wypowiadane są po polsku i po angielsku. Z biegiem czasu język polski jest wycofywany i używany ewentualnie tylko w przypadku trudniejszych poleceń, kiedy lektor widzi, że nie wszystkie dzieci je rozumieją.

Przykładowe polecenia:

 • Proszę usiąść (Sit down please)
 • Proszę wstać (Stand up please)
 • Proszę o ciszę (Be quiet please)
 • Słuchaj (Listen)
 • Patrz (Look)
 • Zamknij oczy (Close your eyes)
 • Otwórz oczy (Open your eyes)
 • Pokaż mi (Show me)
 • Zaśpiewaj piosenkę (Sing a song)
 • Co to jest? (What’s this?)
 • Jaki to kolor? (What color is this?)
 • Posłuchaj I pokoloruj. (Listen and color)
 • Posłuchaj i narysuj. (Listen and draw)
 • Posłuchaj i powiedz. (Listen and say)
 • Obecny (present)
 • Nieobecny (absent)
 • Wskarz (point)
 • Czy skończyliście? (Have you finished?)
 • Posłuchaj i wskaż, a następnie powiedz. (Listen and point. Then say.)
 • Przeczytaj i ponumeruj. (Read and number.)
 • Posłuchaj i naklej. (Listen and stick.)
 • Popatrz i napisz. (Look and write.)
 • Wybierz jeden obrazek. (Choose one picture.)

Calendar (Kalendarz)

Days of the week (dni tygodnia): poniedziałek (Monday); wtorek (Tuesday); środa (Wednesday); czwartek (Thursday); piątek (Friday); sobota (Saturday); niedziela (Sunday); tydzień (week).

Months (Miesiące): styczeń (January); luty (February); marzec (March); kwiecień (April); maj (May); czerwiec (June); lipec (July); sierpień (August); wrzesień (September); październik (October); listopad (November); grudzień (December); rok (year).

Adjectives – przymiotniki

Przymiotniki wykorzystywane są w zależności od potrzeb przerabianego tematu lekcji. Służą one rozwijaniu u dzieci umiejętności tworzenia zdań i zwrotów z wykorzystaniem słownictwa wprowadzanego w ramach danego bloku tematycznego.

Zestawienie wykorzystywanych przymiotników: duży (big); mały (small); szybki (fast); wolny (slow); głośno (loud); cicho (quiet); gruby (fat); chudy (thin); ładny (pretty); brzydki (ugly); piękny (beautiful); zabawny (funny); długi (long); krótki (short); młody (young); stary (old); brudny (dirty); czysty (clean); gorący (hot); zimny (cold); niebezpieczny (dangerous); przerażający (scary); przyjazny (friendly); grzeczny (nice); niegrzeczny (naughty); kolorowy (colorful), wysoko (high), dobrze (well)

Numbers – liczby

 • Nauka liczenia – wprowadzenie liczebników w zakresie 1-100.
  Liczebniki to jeden z elementów utrwalany i sukcesywnie rozszerzany przez cały rok szkolny.
  Docelowo na koniec roku szkolnego założona jest umiejętność liczenia po kolei 1-100.
 • Nauka dodawania i obejmowania po angielsku.
  Wykorzystywane do działań słownictwo: plus (plus); minus (minus); równa się (equals)

Ćwiczenia aktywizujące dzieci w trakcie zajęć.

Aby utrzymać dzieci na odpowiednim poziomie percepcji przez cały czas trwania lekcji, w razie potrzeby lektor wprowadza ćwiczenia/zabawy pobudzające dzieci.

W ćwiczeniach aktywizujących wykorzystywane jest najczęściej znane już przez dzieci słownictwo i zwroty, tak żeby mogły być one wykonywane w sposób intuicyjny. Popularną zabawą tego typ jest np. „Simon says”.

Przykładowe słownictwo i zwroty: tańcz (dance); spaceruj (walk); usiądź (sit down); wstań (stand up); policz do 10 (count to ten); klaśnij w dłonie (clap your hands); obróć się (turn around); pomachaj rękoma (wave your arms); dotknij nosa/uszu (touch your nose/ears); potrząśnij ciałem (shake your body); pstryknij palcami (click your fingers); ugnij kolana (band your knees); tupnij (stamp your feet); nie ruszaj się (don’t move); bądź cich (be quiet); zamknij oczy (close your eyes); otwórz oczy (open your eyes); skręć ciało w lewo (twist your body to the left); skręć ciało w prawo (twist your body to the right); powiedz cześć (np. say hello to Zosia); powiedz do widzenia (np. say goodbye to Karol); graj na gitarze (play the guitar); skacz na jednej nodze (jump on one leg)