Treść główna

Unit 1.

Welcome to Woodley Bridge.

Zakres słownictwa:

 • członkowie rodziny
 • formy spędzania czasu wolnego
 • zainteresowania
 • pomieszczenia i wyposażenie domu
 • zawody i związane z nimi czynności
 • czynności życia codziennego
 • ubrania i dodatki
 • uczucia i emocje
 • kraje, narodowości i języki obce
 • dane personalne

Gramatyka:

 • czas Present Simple – opisywanie form czasu wolnego
 • konstrukcja 'There is/are' z 'some' i 'any'
 • zaimki dzierżawcze
 • dopełniacz saksoński
 • czas Present Simple z przysłówkami częstotliwości
 • czas Past Simple dla czasownika to be i czasowników regularnych
 • czas Present Continuous – opisywanie ubioru, opisywanie samopoczucia

Umiejętności:

Uczeń:

 • przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na ich temat
 • szczegółowo opisuje różne pomieszczenia, wyraża opinie na ich temat
 • używając poznanych zwrotów opisuje swoje upodobania i zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego oraz czynności życia codziennego
 • udziela szczegółowych informacji na temat ubrań i dodatków, określa style
 • opisuje różne zawody i szczegółowo opisuje czynności i obowiązki z nimi związane
 • szczegółowo opisuje ludzi i podaje informacje na temat narodowości
 • swobodnie wyraża swoje uczucia i emocje
 • szczegółowo opowiada o wydarzeniach i doświadczeniach z przeszłości