Treść główna

Unit 5.

Curtain up!

Zakres słownictwa:

 • kultura, dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze
 • rodzaje filmów
 • życie społeczne
 • formy spędzania czasu wolnego
 • wydarzenia i uroczystości w różnych krajach
 • przysłówki opisujące człowieka

Gramatyka:

 • czas Present Simple do opisywania ulubionych filmów
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotników
 • czas Present Simple do recenzowania przedstawienia teatralnego
 • określenia ilości: some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of
 • czas Present Simple do opisywania wydarzeń
 • przysłówki sposobu

Umiejętności:

Uczeń:

 • szczegółowo opisuje ulubione programy telewizyjne, uzasadnia swój wybór
 • udziela szczegółowych informacji o swoich upodobaniach dotyczących form rozrywki
 • szczegółowo opisuje wybrane stroje tradycyjne z różnych państw
 • podaje szczegoóły dotyczące organizacji różnych uroczystości
 • swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje urzywając wszystkich poznanych zwrotów