Treść główna

Unit 6.

The big match!

Zakres słownictwa:

 • dyscypliny sportowe, obiekty sportowe, uprawianie sportu, imprezy sportowe
 • sprzęt sportowy
 • formy spędzania czasu wolnego
 • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • ważne wydarzenia

Gramatyka:

 • czas Present Simple do opisu dyscyplin sportowych
 • wyrażanie przyszłości: czas przyszły, konstrukcja going to
 • pierwszy tryb warunkowy
 • czas przeszły do opisu wydarzeń
 • czas Present Simple do opisu wydarzeń sportowych

Umiejętności:

Uczeń:

 • używając poznanych zwrotów opisuje różnorodne dyscypliny sportowe i obiekty służące do ich uprawiania
 • szczegółowo opisuje wybrane imprezy sportowe, wyraża opinie na ich temat oraz zadaje szczegółowe pytania na temat opinii innych osób
 • udziela szczegółowych informacji o swoich intencjach i planach na przyszłość
 • swobodnie i szczegółowo opisuje wydarzenia sportowe, wyraża opinie na ich temat