Treść główna

Unit 8.

Getting to know you.

Zakres słownictwa:

 • członkowie rodziny
 • cechy charakteru
 • uczucia i emocje
 • rodzina i przyjaciele
 • konflikty i problemy
 • święta i uroczystości rodzinne
 • wydarzenia - Dzień Przyjaźni
 • dom i jego okolica
 • nazywanie ludzi biorących udział w ślubie
 • wygląd zewnętrzny
 • przyjaźń
 • miejsce zamieszkania, przeprowadzka

Gramatyka:

 • słowotwórstwo - użycie przedrostków w nazwach członków rodziny
 • czas Present Simple do opisu relacji
 • drugi tryb warunkowy
 • czas Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarzeń
 • zdania względne definiujące
 • różne znaczenia czasownika get
 • czas Present Continuous do opisywania osób na zdjęciu
 • czas Past Simple do opisu historyjki z przeszłości
 • czas Present Simple do opisu zwyczajów mieszkaniowych innych narodowości

Umiejętności:

Uczeń:

 • udziela szczegółowych informacji na temat członków swojej rodziny, uzyskuje i udziela informacji o innych osobach
 • udziela szczegółowych informacji na temat swoich ulubionych uroczystości rodzinnych, wyraża i uzasadnia swoje opinie
 • szczegółowo opisuje różne miejsca zamieszkania używając poznanych zwrotów
 • swobodnie prowadzi i podtrzymuje rozmowę na temat osób na zdjęciach, uzyskuje i przekazuje informacje na ich temat
 • swobodnie i szczegółowo opisuje swoje doświadczenia związane z przyjaźnią
 • wyraża opinie stosując właściwe zwroty i podając uzasadnienia