Treść główna

Unit 9.

No time for crime.

Zakres słownictwa:

 • rodzaje zbrodni, przestępcy, prawo
 • zainteresowania
 • rozwiązywanie zagadek kryminalnych
 • opisywanie umiejętności
 • filmy
 • styl życia
 • media społecznościowe
 • zjawiska społeczne – przestępstwa
 • cechy charakteru
 • formy spędzania czasu wolnego

Gramatyka:

 • czas Past Simple i Past Continuous do opisu zabawnego zdarzenia
 • strona bierna dla czasu Present Simple i Past Simple
 • czas Present Simple do opisywania umiejętności
 • użycie konstrukcji have / get something done
 • czas Past Simple do opisywania przeszłych zdarzeń
 • negatywne przedrostki przed przymiotnikami

Umiejętności:

Uczeń:

 • udziela szczegółowych informacji na temat wybranego filmu detektywistycznego
 • swobodnie i szczegółowo opowiada o wydarzeniach z przeszłości
 • wyraża szczegółowe opinie, uczucia i emocje, pyta o opinie innych
 • opisuje swój styl życia podając szczegóły i wyjaśnienia
 • szczegółowo opisuje zagadnienia związane z przestępstwami i wykorzystaniem mediów społecznościowych
 • używając poznanych zwrotów opisuje swoje upodobania, uczucia i emocje, stosuje właściwe zwroty
 • podaje szczegóły na temat cech charakteru
 • prowadzi i podtrzymuje rozmowę, proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca używając poznane zwroty