Treść główna

Unit 10.

Think outside the box.

Zakres słownictwa:

 • cechy charakteru
 • edukacja, przedmioty, uczenie się
 • zajęcia pozalekcyjne
 • zdobywanie certyfikatów
 • umiejętności i zainteresowania, uczenie się
 • uczucia i emocje
 • dane personalne
 • wymiana uczniowska
 • podróżowanie i turystyka
 • wydarzenia
 • szkoły alternatywne, szkoła idealna

Gramatyka:

 • czas Present Simple do opisu cech charakteru oraz procesu uczenia się
 • kolejność słów w pytaniach
 • słowa pytające
 • związki rzeczowników z czasownikami take i make
 • konstrukcje gramatyczne do opisywania doświadczeń
 • konstrukcje gramatyczne do opisywania zdarzeń z przeszłości, nawyków, planów i obietnic, czynności wykonywanych obecnie
 • czas Present Simple do opisu szkoły

Umiejętności:

Uczeń:

 • używając poznanych zwrotów opisuje cechy charakteru
 • przedstawia siebie i inne osoby ze swojego otoczenia, podaje szczegóły na ich temat
 • swobodnie i szczegółowo opowiada o doświadczeniach z przeszłości i teraźniejszości używając poznanych zwrotów
 • używając poznanych zwrotów szczegółowo opisuje zmiany w edukacji i opowiada o swoich doświadczeniach
 • swobodnie i szczegółowo opowiada o szkole i nauczycielach, wyraża i uzasadnia swoje opinie
 • udziela szczegółowych informacji na temat swoich uczuć i emocji
 • swobodnie nawiązuje kontakty towarzyskie, prowadzi i podtrzymuje rozmowę, uzyskuje i przekazuje informacje