ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Już od 2020 roku aby uzyskać uprawnienia nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz w nauczaniu początkowym, trzeba będzie wykazać się znajomością języka angielskiego minimum na poziomie B2.

 

Lista dostępnych na rynku egzaminów (certyfikatów) potwierdzających znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie jest całkiem długa. Najpopularniejsze z nich to: PTE; FCE; CAE; ELSA; TEFL; JETSET; TELC; TOEFL; TOEIC.

 

Należy pamiętać, że nie wszystkie oferowane egzaminy (certyfikaty) są uznawane przez MEN i znajdują się w Wykazie Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje do Nauczania Języków Obcych, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575).

Wykaz określa nie tylko rodzaj akceptowanego przez MEN certyfikatu, ale również precyzuje wynik jaki należy osiągnąć na danym egzaminie.

Dokonując wyboru warto jest zatem przeanalizować: strukturę egzaminu, zasady jego oceniania, długość trwania części pisemnej i ustnej, częstotliwość terminów sesji egzaminacyjnych. Warto również sięgnąć po przykładowe testy, żeby sprawdzić czy odpowiada nam sama forma egzaminu.

 

Wybór adekwatnej do naszych potrzeb i oczekiwań  formuły egzaminu jest bardzo często najistotniejszym elementem, wpływającym na osiągniecie oceny uprawniającej do uzyskania certyfikatu językowego.

 

Aby ułatwić Wam to zadanie, postanowiliśmy dokonać analizy najpopularniejszych w Polsce egzaminów j. angielskiego pod kątem dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań nauczycieli.

 

W naszej ocenie Najbardziej Przyjaznym Nauczycielom Egzaminem jest PTE Geleral.

 

PTE General – Twój Najlepszy Wybór!!

Dlaczego PTE General jest najlepszym wyborem dla Ciebie?

 

Oto najważniejsze argumenty, które pozwalają nam tak twierdzić:

 

  • Egzamin jest intuicyjny i przyjazny zdającemu

 

W przypadku PTE General nie trzeba przechodzić specjalistycznych kursów przygotowawczych, skonstruowanych pod specyfikę konkretnego egzaminu. Aby zdać egzamin wystarczy znajomość j. angielskiego na danym poziomie zaawansowania, bez konieczności znajomości „klucza” według którego należy rozwiązywać zadania.

 

  • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

Otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

 

  • Na około 30 dni przed egzaminem kandydat otrzymuje informację o ogólnej tematyce zagadnień poruszanych w trakcie egzaminu ustnego

 

Zawężenie tematyki egzaminu ustnego zdecydowanie eliminuje poziom stresu, który zazwyczaj jest największy właśnie w trakcie części ustnej egzaminu.

 

  • Egzamin ustny zdawany jest pojedynczo

 

W przypadku wielu certyfikatów egzamin ustny zdawany jest parami, co według większości zdających jest zdecydowanie bardzie dyskomfortowe od zdawania w pojedynkę.

 

  • W przypadku Poziomu B2 część pisemna egzaminu (writing, reading, listening) trwa tylko 2 godziny!!!

 

PTE General, to zdecydowanie najkrócej trwający egzamin językowy w porównaniu z jego odpowiednikami. Dla porównania Egzamin FCE trwa 4 godziny 20 minut.

 

  • Brak w egzaminie osobnej części gramatycznej

 

W arkuszu egzaminacyjnym nie ma osobno wydzielonej części gramatycznej, w tym m. in. transformacji zdań i  słowotwórstwa. Gramatyka sprawdzana jest przy ocenie pozostałych kompetencji językowych.

 

  • Egzamin koncentruje się na praktycznych umiejętnościach posługiwania się językiem angielskim

 

Zadania egzaminacyjne bardzo często są umiejscowione w autentycznych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki czemu zdającemu jest znacznie łatwiej przyjąć odpowiedni tok rozumowania niezbędny do prawidłowego rozwiązania niektórych zadań.

 

  • Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo

 

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121