ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

JETSET – Junior English Test

Certyfikaty JETSET JETSET wprowadzone zostały przez akredytowaną przy Rządzie Brytyjskim wiodącą międzynarodową instytucję edukacyjną i kapitułę egzaminacyjną Education Development International (EDI).

 

Egzaminy JETSET  w wersji JET (Junior English Test) skierowane są do uczniów w wieku 6-16 lat, zaczynających przygodę z językiem angielskim od poziomu zerowego i pozwalają na kontynuację nauki do poziomu C2 według skali CEFR.

 

Egzaminy przeznaczone są dla dzieci, których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej nauki i w przyszłości również pracy.

 

Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych ucznia na założonym poziomie zaawansowania.

 

Certyfikaty JETSET – Junior English Test posiadają akredytację UK Qualifications and Curriculum  Authority (QCA), najważniejszego organu kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

Co wyróżnia egzamin JETSET – Junior English Test

 • Egzamin można zdawać w dowolnie ustalonym terminie

 

Egzamin na wszystkich poziomach zaawansowania dostępny jest jedynie w trybie „na żadanie” (On Demand), w związku z czym uruchomienie tego trybu nie generuje dodatkowych kosztów.

Aby ustalić termin egzaminu wystarczy jedynie na minimum 6 tygodni przed planowaną datą egzaminu skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym i  dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją uczestników egzaminu.

 

 • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

Otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

 

 • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu bez konieczności zdawania części ustnej egzaminu

 

Na wszystkich poziomach zaawansowania egzamin JETSET składa się z dwóch osobnych modułów:

- obowiązkowy moduł pisemny (Listening Test oraz Reading & Writing Test)

- nieobowiązkowy test ustny – Speaking.

Aby uzyskać certyfikat wystarczy przystąpić tylko do obowiązkowej części pisemnej. Część ustna, to najczęściej najbardziej stresująca część egzaminu. Mając wybór rodzic sam może zdecydować, czy w przypadku jego dziecka udział w części ustnej będzie dobrym rozwiązaniem.

 

 • Na wyniki egzaminu czeka się jedynie 6-8 tygodni od terminu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej

 

 • Certyfikat jest ważny bezterminowo

 

Bezterminowy certyfikat otrzymywany jest zarówno w przypadku przystąpienia jedynie do obowiązkowej części pisemnej egzaminu, jak i do obu części.

 

Twórcy egzaminu zadbali o stopniowe wprowadzanie do egzaminów nowych struktur gramatycznych oraz ich funkcji komunikacyjnych na poszczególnych poziomach zaawansowania.

 

Zadania, polecenia i słownictwo jest precyzyjnie dobranie do poziomu grupy docelowej, a powtarzające się na kolejnych poziomach egzaminu typy zadań, dają kandydatom poczucie lepszej znajomości metody egzaminacyjnej.

 

Tam, gdzie tylko jest to możliwe wykorzystywane są historie, tematy i postaci, które łączą poszczególne elementy części pisemnej egzaminu.

Forma egzaminu

Egzamin JETSET – Junior English Test składa się z dwóch niezależnych od siebie modułów:

 • egzamin pisemny (obowiązkowy) – sprawdzający umiejętności:
 • egzamin ustny – Speaking (nieobowiązkowy) – sprawdzający umiejętność  sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku.

 

Aby uzyskać certyfikat wystarczy przystąpić jedynie do obowiązkowego egzaminu pisemnego.

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminów

Egzaminy przeprowadzane są na 5 poziomach trudności. Pierwsze dwa poziomy (Foundation i Level 1)) są sklasyfikowane poniżej skali zgodnej z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - ESKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).

 

 

ESKOJ
(CEFR)

Czas trwania egzaminu ustnego

Opis

Czas trwania egzaminu pisemnego

Pisanie

Written

Czytanie

Reading

Słuchanie

Listening

Poziom JETSET

Junior English
Test

Poniżej skali CEFR

Poniżej skali CEFR

Foundation

Level 1

Egzaminy te zostały stworzone z myślą o kandydatach z podstawową wiedzą z zakresu języka angielskiego. Dają one podstawę do dalszej nauki.

60 min.

60 min.

30 min.

30 min.

5 min.

5 min.

------

60 min.

A1

Level 2

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć i wykorzystać codzienne wyrażenia i podstawowe frazy, których celem jest zaspokojenie podstawowych, konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i innych oraz zadawać pytania i odpowiadać na tematy osobiste, np. gdzie mieszka, kogo zna oraz rzeczy, które posiada
 • porozumiewać się w sposób prosty, jeśli rozmówca wypowiada słowa wolno i wyraźnie.

60 min.

30 min.

5 min.

60 min.

A2

Level 3

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistości bliskiej kandydatowi (np. podstawowe informacje na temat siebie, rodziny, zakupów, zainteresowań)
 • porozumiewać się w zakresie prostych i rutynowych czynności, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane i rutynowe tematy
 • opisać prostymi słowami środowisko w którym uczy się i żyje oraz tematykę w zakresie dotyczących go potrzeb.

1h 15 min.

30 min.

5 min.

1h 15 min.

B1

Level 4

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć zasadnicze punkty jasnej, standardowej informacji na znane mu tematy, z którymi miał regularną styczność w szkole, domu, podczas wypoczynku itp. Umie poradzić sobie w większości codziennych sytuacji
 • napisać prosty i na temat tekst, związany ze znaną mu dziedziną lub w obszarze jego zainteresowań. Umie opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz zwięźle przedstawić powody i argumenty przemawiające na korzyść danych opinii lub planów.

1h 20 min.

30 min.

5 min.

1h 20 min.

Certyfikaty

Na każdym poziomie egzaminu dzieci otrzymują certyfikaty opatrzone adnotacją:

 • Wyróżnienie (Distinction) – w przypadku uzyskania minimum 75% poprawnych odpowiedzi;
 • Osiągnięcie (Merit) – w przypadku uzyskania minimum 60% poprawnych odpowiedzi;
 • Zaliczony (Pass) – w przypadku uzyskania minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

 

W przypadku egzaminu ustnego oceny są podobne: Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass).

 

Wszystkie dzieci otrzymują certyfikat wraz z opisem wyników poszczególnych części tj. Reading, Listening, Writing i Speaking.

 

W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

 

 

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121