ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Większość projektów szkoleniowych współfinansowanych z budżetu UE w ramach których realizowane są kursy językowe wymaga od projektodawców, a w dalszej kolejności od firm i instytucji realizujących projekt potwierdzenia uzyskania założonego poziomu nauczania w postaci niezależnego egzaminu (certyfikatu) językowego.

 

Zatem obok zapewnienia uczestnikom projektu wysokiej jakości szkoleń, drugim elementem rzutującym bezpośrednio na poziom realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników (w tym tzw. „wskaźnika zdawalności”) jest dobór odpowiedniego egzaminu (rodzaj egzaminu, poziom trudności, dobór odpowiednich modułów egzaminu).

 

Z uwagi na specyfikę kursów językowych realizowanych w ramach projektów UE najważniejszym kryterium wyboru egzaminu (certyfikatu) językowego jest jego dostępność w czasie, czyli częstotliwość sesji egzaminacyjnych.

Najczęściej w takim przypadku wybierane są egzaminy, które umożliwiają zorganizowanie sesji egzaminacyjnej w dowolnym terminie, czyli w tzw. trybie „na żądanie” (On Demand), tak aby egzamin mógł się odbyć w bezpośredniej bliskości planowanej daty zakończenia kursu językowego.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku dostępnych jest co najmniej kilka międzynarodowych egzaminów (certyfikatów) językowych umożliwiających zorganizowanie sesji egzaminacyjnej w trybie „na żądanie” (np. JETSET, telc, TGLS), kierowanie się kryterium dostępności jako jedynym kryterium wyboru byłoby dużym błędem.

 

Dokonując wyboru warto jest zatem przeanalizować również: strukturę egzaminu; zasady jego oceniania (jaki procent poprawnych odpowiedzi gwarantuje uzyskanie certyfikatu); czy egzamin można zdawać w formie niezależnych modułów; czy możliwe jest zdanie tylko wybranych modułów aby uzyskać certyfikat; uznawalność egzaminu w Polsce i na świecie. Warto również sięgnąć po przykładowe testy, żeby sprawdzić czy forma egzaminu odpowiada profilowi i oczekiwaniom zdających.

 

Wybór egzaminu adekwatnego do specyfiki projektu bardzo często ma ogromny wpływ na osiągnięcie pozytywnych wyników, skutkujących uzyskaniem przez uczestników projektu wymaganej ilości certyfikatów językowych, zgodnych z założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnikiem.

 

Aby ułatwić Wam to zadanie, postanowiliśmy dokonać analizy dostępnych na rynku w trybie „na żądanie” egzaminów j. angielskiego pod kątem wykorzystania ich do ewaluacji projektów współfinansowanych z budżetu UE.

 

W naszej ocenie Najlepszy wybór to JETSET – Senior English Test

JETSET – Senior English Test – Twój Najlepszy Wybór!!

Dlaczego JETSET – Senior English Test jest najlepszym egzaminem do ewaluacji Projektów UE?

 

Oto najważniejsze argumenty, które pozwalają nam tak twierdzić:

 

  • Egzamin można zdawać w dowolnie ustalonym terminie

 

Egzamin na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2) dostępny jest jedynie w trybie „na żadanie” (On Demand), w związku z czym uruchomienie tego trybu nie generuje dodatkowych kosztów.

Aby ustalić termin egzaminu wystarczy jedynie na minimum 6 tygodni przed planowaną datą egzaminu skontaktować się z Centrum Egzaminacyjnym i  dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją uczestników egzaminu.

 

  • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

Otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

 

  • Możliwe jest uzyskanie certyfikatu bez konieczności zdawania części ustnej egzaminu

 

Na wszystkich poziomach zaawansowania egzamin JETSET składa się z dwóch osobnych modułów:

- obowiązkowy moduł pisemny (Listening Test oraz Reading & Writing Test)

- nieobowiązkowy test ustny – Speaking.

Aby uzyskać certyfikat wystarczy przystąpić tylko do obowiązkowej części pisemnej. W ten sposób możliwe jest zatem uniknięcie najbardziej stresującej części ustnej, co w konsekwencji bardzo często zwiększa szansę kandydata na ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

  • Na wyniki egzaminu czeka się jedynie 6-8 tygodni od terminu przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej

 

  • Certyfikat jest ważny bezterminowo

 

Bezterminowy certyfikat otrzymywany jest zarówno w przypadku przystąpienia jedynie do obowiązkowej części pisemnej egzaminu, jak i do obu części.

 

 

Uznawalność egzaminów

Egzaminy Senior English Test uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw, jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

Trzy  najbardziej zaawansowane poziomy (level 5 – B2; level 6 – C1; level 7 – C2)  są niezależne od wieku zdającego i są uznawane przez UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) – brytyjską organizację nadzorującą rekrutację studentów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii.

 

Egzaminy JETSET od poziomu 2 (A1) posiadają również akredytację University of Cambridge ESOL Examinations jako międzynarodowe kwalifikacje.

 

W Polsce egzaminy Senior English Test od poziomu B2 posiadają akredytację:

 

  • Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575 zal. nr 1);
  • Urzędu Służby Cywilnej (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 218, poz. 1695) i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej za zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego od poziomu B2.

 

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121