ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Uznawalność

Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

Egzaminy PTE w Polsce :

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200);
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku;
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

PTE General

Pearson Test of English Young Learners (do niedawna znane jako London Tests of English), to prestiżowe, niezależne egzaminy umożliwiające ocenę kompetencji językowych oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego znajomość j. angielskiego.

 

Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages - ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

 

Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu od największej instytucji egzaminacyjnej w Wielkiej Brytanii – Edexcel współpracującej z Grupą Pearson – światową firmą edukacyjną, do której należą takie marki jak Longman, Penguin czy Financial Times.

PTE General przeprowadza się w oparciu o komputerowy system rejestracji i oceniania egzaminów co w znacznym stopniu skraca czas otrzymania certyfikatu przez osoby zdające egzamin.

 

PTE General uzyskały akredytację QCA (Qualifications and Curriculum Authority), najważniejszego organu kontrolującego jakość egzaminów w Wielkiej Brytanii.

Co wyróżnia egzaminy PTE General?

 • Sprawdzanie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem – zadania skoncentrowane są na autentycznych sytuacjach z życia codziennego;
 • Brak części gramatycznej – w arkuszu egzaminacyjnym nie ma osobno wydzielonej części gramatycznej, a gramatyka sprawdzana jest przy ocenie pozostałych kompetencji językowych;
 • Certyfikat ważny jest bezterminowo.

 

Egzaminy PTE General kładą w większym stopniu nacisk na skuteczną komunikację, niż na znajomość konkretnych struktur leksykalnych, czy gramatycznych. Dlatego też, w arkuszach egzaminacyjnych osoba egzaminowana nie zmaga się z ćwiczeniami gramatycznymi, a za to angażuje się w realistyczne sytuacje językowe, w których nacisk kładziony jest na rozumienie i sprawne posługiwanie się językiem obcym.

Forma egzaminu

Egzaminy PTE General składają się z dwóch części:

 • egzamin pisemny – sprawdzający umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętności pisania;
 • egzamin ustny – sprawdzający umiejętności sprawnego i poprawnego komunikowanie się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

 

Oceny przyznawane za część pisemną egzaminu to Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

 

Stopnie przyznawane za część ustną to: Wyróżnienie (Distinction), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminów

Egzaminy przeprowadzane są na 6 poziomach trudności odA1 do C2, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - ESKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages - CEFR).

ESKOJ

Opis

Czas trwania egzaminu

cz. pisemna

cz. ustna

Poziom PTE

General

A1

Level A1
Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć i wykorzystać codzienne wyrażenia i podstawowe frazy, których celem jest zaspokojenie podstawowych, konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i innych oraz zadawać pytania i odpowiadać na tematy osobiste, np. gdzie mieszka, kogo zna oraz rzeczy, które posiada
 • porozumiewać się w sposób prosty, jeśli rozmówca wypowiada słowa wolno i wyraźnie.

5 min.

1 h 15 min.

A2

Level 1
Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistości bliskiej kandydatowi (np. podstawowe informacje na temat siebie, rodziny, zakupów, geografii lokalnej, zatrudnienia)
 • porozumiewać się w zakresie prostych i rutynowych czynności, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane i rutynowe tematy
 • opisać prostymi słowami aspekty własnego środowiska, i tematykę w zakresie dotyczących go potrzeb.

5 min.

1 h 35 min.

B1

Level 2
Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zasadnicze punkty jasnej, standardowej informacji na znane mu tematy, z którymi miał regularną styczność w szkole, pracy, podczas wypoczynku itp. Umie poradzić sobie w większości codziennych sytuacji
 • napisać prosty i na temat tekst, związany ze znaną mu dziedziną lub w obszarze jego zainteresowań. Umie opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz zwięźle przedstawić powody i argumenty przemawiające na korzyść danych opinii lub planów.

7 min.

1 h 35 min.

B2

Level 3
Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć główne myśli w złożonych tekstach, zarówno konkretne jak i abstrakcyjne, włącznie z dyskusjami ze słownictwem zawodowym w dziedzinie swojej specjalizacji
 • porozumiewać się z osobami, dla których dany język jest językiem ojczystym, bez większego wysiłku dla którejkolwiek ze stron
 • napisać przejrzysty i szczegółowy tekst w szerokim zakresie danej tematyki oraz wyjaśnić punkt widzenia z uwzględnieniem dobrych i złych stron różnorodnych opcji.

7 min.

2 h

C1

Level 4
Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznać ukryte w nich znaczenie
 • wypowiadać się biegle i spontanicznie, bez oczywistego szukania wyrażeń
 • posługiwać się językiem w sytuacjach towarzyskich, akademickich i zawodowych w sposób elastyczny i efektywny
 • napisać tekst jasno, zwięźle i szczegółowo, na tematy złożone, pokazując kontrolowane wykorzystanie wzorców organizacyjnych języka, łączników i struktur wiążących.

8 min.

2 h 30 min.

C2

Level 5
Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć z łatwością wszystko, co usłyszane lub przeczytane
 • streścić informacje z różnych źródeł, mówione i pisane, rekonstruując argumenty i opinie w spójnej prezentacji
 • wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując delikatne odcienie znaczeniowe, nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

8 min.

2 h 55 min.

KURSY przygotowujące do egzaminów PTE General

 • kursy dla młodzieży i dorosłych na każdym poziomie zaawansowania;
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów, będących jednocześnie certyfikowanymi egzaminatorami PTE General;
 • plan oraz intensywność zajęć konsultowany jest z uczestnikami kursu;
 • kurs podwyższający o jeden poziom zaawansowania trwa rok (120 h): Level 1 – od podstaw do A2; Level 2 – A2/B1; Level 3 – B1/B2;
 • zajęcia odbywają się w 10-osobowych grupach;
 • koszt 1 godziny zajęć (45 min.) wynosi 17 zł;
 • płatność w miesięcznych ratach!!! (nie trzeba płacić za cały kurs z góry);
 • jako Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne PTE przeprowadzamy egzaminy na miejscu, w Szczecinie, wg. procedur i terminów PTE.

 

Istnieje również możliwość przystąpienia do samego egzaminu, bez konieczności wykupienia kursu przygotowującego.

Zadaj pytanie

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Dowiedz się więcej

kom. +48 604 405 566

biuro@cebella.pl

POLUB NAS: www.facebook.com/bella.szczecin

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

Centre Number: 85996