Bella - Centrum Edukacji

Kursy językowe

Chcąc traktować poważnie naszych uczniów z wyjątkową powagą i starannością podeszliśmy do stosowanej przez naszych lektorów metodologii nauczania. Nasi nauczyciele przykładają dużą wagę do tego, żeby zajęcia nie były oderwane od rzeczywistych potrzeb i oczekiwań zarówno dzieci jak i rodziców. Systematycznie zbierane informacje i uwagi od rodziców i lektorów, obserwacja dzieci w trakcie zajęć, oraz monitorowanie czynionych przez nie postępów znajdują na bieżąco swoje odzwierciedlenie w stosowanych przez nas metodach i pomocach dydaktycznych.

Nauka języka obcego na etapie wczesnoszkolnym ma charakter zintegrowany. Punktem wyjścia do płynnego przejścia z języka ojczystego na język obcy są najbliższe zainteresowania dziecka, pobudzające jego percepcję, inspirujące do poznawania i posługiwania się językiem, który staje się drugim językiem komunikacji z otaczającym światem, nie zaś językiem obcym. Rozwój umiejętności językowych u dzieci idzie w parze z ogólnym rozwojem dziecka we wszystkich jego aspektach. W ramach nauki języka obcego dzieci rozwijają wszystkie podstawowe umiejętności, takie jak: wyobraźnia, pewność siebie, logiczne myślenie, koncentracja, koordynacja ruchowa, słuchanie, kreatywność, socjalizacja. Jednocześnie wyobraźnia i kreatywność uczniów, oraz ich ciekawość świata są naszymi sprzymierzeńcami w zanurzeniu ich w języku obcym w sposób naturalny, tak jakby był to język ojczysty.

Wychodzimy z założenia, że najważniejszym czynnikiem motywującym i inspirującym dzieci do nauki jest życzliwy i przyjazny nauczyciel, mający ogromny dystans do siebie i dużo cierpliwości. Umiejętne skrócenie dystansu pomiędzy uczniem, a nauczycielem pozwala zbudować swoistą więź, która sprawia że dzieci chętnie wracają na zajęcia, na których czują się bezpiecznie i komfortowo. Dużo chętniej również powtarzają materiał w domu, żeby móc później aktywniej uczestniczyć w grach i zabawach edukacyjnych. Na pierwszej lekcji lektor ustala z dziećmi jasne, czytelne reguły, które pomagają utrzymać dyscyplinę w klasie.

Skokowy charakter rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym, powoduje że w grupie zajęciowej znajdują się dzieci będące na różnym poziomie rozwoju emocjonalnego, społecznego, czy intelektualnego. Stosowana przez naszych lektorów indywidualizacja nauczania skutecznie pozwala niwelować w perspektywie czasu tą różnorodność. Dzięki obserwacji potrzeb każdego dziecka, nauczyciel stopniuje wymagania, dobiera adekwatne metody dydaktyczne , oraz sposoby motywacji. Aby zachęcić dziecko do nauki języka obcego, lektor z wyczuciem reguluje aktywność poszczególnych uczniów na zajęciach, tak aby dziecko nie czuło się zmuszane do udziału konkretnych grach i zabawach edukacyjnych w sytuacji kiedy nie czuje się jeszcze na siłach.

Nasze zajęcia składają się z 3 elementów: powtarzamy, wprowadzamy nowy materiał, utrwalamy. Dzięki temu dzieci nie tylko pogłębiają swoje umiejętności językowe, ale również przez cały czas utrwalają wiedzę dotychczas zdobytą. Dodatkowo dzieci odczuwając satysfakcję z osiąganych sukcesów związanych z posługiwaniem się zdobytymi umiejętnościami językowymi. Poznany i utrwalony przez dziecko materiał jest punktem wyjścia do dalszego rozwoju kompetencji językowych.

Nasi lektorzy posługują się szeroką gamą pomocy dydaktycznych, m.in.: flash cards, story cards, gry planszowe i multimedialne, zabawki interaktywne, materiały dźwiękowe. Pomoce dobierane są adekwatnie do wieku, potrzeb dzieci oraz przerabianego materiału. Ich dobór uwzględnia również cechy rozwojowe oraz typy uczenia się dzieci (wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy). Dzieci w wieku wczesnoszkolnym cechuje myślenie konkretne, dlatego nasi lektorzy w czasie nauki budują siatkę skojarzeń, wiążącą się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami ze świata dziecka. Na zajęciach wykorzystujemy przedmioty będące w zasięgu wzroku dziecka. Wszystkie nowe i powtarzane słówka mają swoje odzwierciedlenie w konkretnych obrazkach, dźwiękach, animacjach. Wraz ze wzrostem umiejętności językowych dzieci, także w scenkach sytuacyjnych (mini teatrzykach) na wybrany temat, odgrywanych przez uczniów.

Od najmłodszych lat uczymy dzieci pracy z podręcznikiem, ale z nowatorskim podejściem. Korzystamy z podręczników wydawanych przez światowego lidera branży edukacyjnej, firmę Pearson. Dodatkowo materiał jest rozszerzany za pomocą naszych aktorskich kart pracy ucznia oraz pomocy dydaktycznych używanych na zajęciach. Zakres rozszerzonego materiału jest dobierany do poziomu i możliwości językowych poszczególnych grup zajęciowych.

Metoda prowadzenia zajęć przez naszych lektorów w swoim założeniu jest prosta i naturalna. W sposób elastyczny łączymy w niej:

Naszymi sprzymierzeńcami w skutecznym uczeniu są rodzice, z którymi staramy się być w stałym kontakcie, informując ich na bieżąco o czynionych przez dziecko postępach w nauce.

Nasze zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, po 45 minut każde.