Bella - Centrum Edukacji

Dzieci 3-4-letnie

Zajęcia dla przedszkolaków, to przede wszystkim dobra zabawa, a jednocześnie pierwszy kontakt z językiem obcym. Głównym celem zajęć jest oswojenie i osłuchanie się dzieci z językiem innym, niż ten którym posługują się na co dzień.

Często pierwsze wrażenia związane z nauką języka obcego mają bezpośrednie przełożenie na podejście dzieci do późniejszej nauki w okresie szkolnym. Dzieci, które miały już styczność z językiem obcym, zdecydowanie chętniej podchodzą do jego nauki, czyniąc jednocześnie dużo większe postępy w porównaniu z dziećmi, których przygoda językowa zaczyna się dopiero w szkole.

Na zajęciach dzieci poznają proste słówka i zwroty poprzez udział w interaktywnych grach i zabawach edukacyjnych. Zabawy mają charakter multisensorycznych. Staramy się, aby wszystkie poznawane wyrazy mogły być postrzegane przez dzieci możliwie jak największą liczbą zmysłów. Wzrok, słuch, dotyk, zapach, smak pozwalają lektorowi budować pełną gamę skojarzeń ułatwiających zapamiętywanie nowych słówek.

Żeby skutecznie utrzymać pełne skupienie dzieci w trakcie lekcji, najistotniejsze jest tempo zajęć, umiejętnie regulowane przez lektora.

Nasze zajęcia oparte są przede wszystkim na piosenkach budujących słownictwo, zabawach ruchowych, grach planszowych, edukacyjnych zabawkach multimedialnych, obrazkach i historyjkach obrazkowych. Wszystkie te elementy oprócz ułatwienia zapamiętywania nowych słówek i zwrotów, mają jednocześnie tworzyć radosną atmosferę na zajęciach, która sprawia, że dzieci chętnie na nie wracają. W radosnej atmosferze zabawy łatwiej jest dzieciom przełamywać nieśmiałość, przez co wzrasta ich aktywność na lekcji. Za każdą podjętą próbę mówienia dzieci otrzymują pochwałę od nauczyciela. Często też aktywność na zajęciach nagradzana jest drobnymi upominkami.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut każde.

Rok szkolny w grupach przedszkolnych rozpoczyna się w październiku i trwa do końca czerwca, z przerwami na Boże Narodzenie, ferie zimowe i Święta Wielkanocne.