Bella - Centrum Edukacji

Pomóż Maksowi nauczyć się kung-fu, układając wskazane słowa i zwroty w zdania.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

Grający uczą się budować zdania o różnej strukturze gramatycznej.

...

Pomóż Maksowi i Molly sterować balonem, uzupełniając zdania odpowiednimi spójnikami.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

...

Pomóż Molly zagrać melodię, skacząc po klawiszach w kolejności alfabetycznej.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

...

Pomóż Maksowi i Molly porozumieć się z kosmitą, korygując w zdaniach użycie znaków interpunkcyjnych oraz dużych liter.

...

Naucz papugę nowych słów, uzupełniając wyrazy odpowiednimi głoskami.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

Grający ćwiczy poprawną pisownię i wymowę wybranych słów.

...

Pomóż Maksowi bezpiecznie przejść przez rzekę, wskazując wyrazy, które rymują się z wypowiadanym przez narratora słowem.

Gra rozwija u dzieci umiejętność czytania i prawidłowej wymowy.

...

Molly gra w golfa. Pomóż jej trafić do dołków, wybierając wyrazy o podobnym znaczeniu.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

Grający wzbogaca swojej słownictwo, ucząc się jednocześnie poprawnej wymowy.

...

Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

...

Uważnie słuchaj poleceń narratora i wskaż na mapie zwierzęta o które pyta.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

Grając dzieci wzbogacają i utrwalają słownictwo z tematu „zwierzęta”, ucząc się jednocześnie słuchać ze zrozumieniem i wykonywać polecenia wydawane w języku angielskim.

...

Przeczytaj krótki tekst i odpowiedz na pytanie dotyczące przeczytanej treści.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

Gra rozwija u dzieci umiejętność uważnego czytania ze zrozumieniem.

...

Każdej naciśniętej na klawiaturze komputera literze przyporządkowane jest zwierze, którego nazwa zaczyna się na tą literę.

Gracz ma możliwość zobaczenia jak wygląda zwierzę, jakie wydaje odgłosy oraz jak wygląda prawidłowa pisownia wyrazu.

Gra rozbudza ciekawość dzieci, utrwalając i wzbogacając jednocześnie...

Pomóż odnaleźć wśród nocy wskazane rzeczy.

Gra umożliwia poznanie i utrwalenie nazw rzeczowników związanych z nocą.

...