Bella - Centrum Edukacji

Animal Who

Każdej naciśniętej na klawiaturze komputera literze przyporządkowane jest zwierze, którego nazwa zaczyna się na tą literę.

Gracz ma możliwość zobaczenia jak wygląda zwierzę, jakie wydaje odgłosy oraz jak wygląda prawidłowa pisownia wyrazu.

Gra rozbudza ciekawość dzieci, utrwalając i wzbogacając jednocześnie słownictwo z tematu „zwierzęta”.