Bella - Centrum Edukacji

Grid Zoo

Uważnie słuchaj poleceń narratora i wskaż na mapie zwierzęta o które pyta.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności.

Grając dzieci wzbogacają i utrwalają słownictwo z tematu „zwierzęta”, ucząc się jednocześnie słuchać ze zrozumieniem i wykonywać polecenia wydawane w języku angielskim.