Pomóż Maksowi nauczyć się kung-fu, układając wskazane słowa i zwroty w zdania.

Czytaj więcej...

Pomóż Maksowi i Molly sterować balonem, uzupełniając zdania odpowiednimi spójnikami.

Czytaj więcej...

Pomóż Molly zagrać melodię, skacząc po klawiszach w kolejności alfabetycznej.

Czytaj więcej...

Pomóż Maksowi i Molly porozumieć się z kosmitą, korygując w zdaniach użycie znaków interpunkcyjnych oraz dużych liter.

Czytaj więcej...

Naucz papugę nowych słów, uzupełniając wyrazy odpowiednimi głoskami.

Czytaj więcej...

Pomóż Maksowi bezpiecznie przejść przez rzekę, wskazując wyrazy, które rymują się z wypowiadanym przez narratora słowem.

Czytaj więcej...

Molly gra w golfa. Pomóż jej trafić do dołków, wybierając wyrazy o podobnym znaczeniu.

Czytaj więcej...

Uzupełnij zdania zaimkami osobowymi.

Czytaj więcej...

Uważnie słuchaj poleceń narratora i wskaż na mapie zwierzęta o które pyta.

Czytaj więcej...