Ptaszek Jay nawołuje z korony drzewa. Na jego wołanie odpowiadają różne zwierzęta. Zadaniem gracza jest rozpoznać zwierzę po odgłosie.

Gra rozbudza ciekawość dzieci, utrwalając i wzbogacając jednocześnie słownictwo z tematu „zwierzęta”.