Wyhoduj w ogródku swoje własne kwiaty, warzywa i owoce.

Gra służy wzbogaceniu i utrwaleniu słownictwa związane z roślinami hodowanymi w ogródku.

Jednocześnie dziecko uczy się słuchać poleceń ze zrozumieniem.