Uważnie słuchaj poleceń narratora i wskaż na mapie zwierzęta o które pyta.

Istnieje możliwość wyboru poziomu trudności. 

Grając dzieci wzbogacają i utrwalają słownictwo z tematu „zwierzęta”, ucząc się jednocześnie słuchać ze zrozumieniem i wykonywać polecenia wydawane w języku angielskim.