Squanky musi zabrać dzieciom magiczne zęby, nie mogąc ich jednocześnie obudzić.

Aby tego dokonać, pomóż mu znaleźć wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. 

Gra pomaga utrwalić słownictwo. Zarówno rzeczowniki, czasowniki, jak i przymiotniki.